Trang chủ

CHAY - một từ đơn giản nhưng bao hàm nhiều phong cách ẩm thực khác nhau. Đó có thể là vì tôn giáo, có thể là vì ăn kiêng, có thể là vì một mục đích sống hoặc có thể là một xu hướng. Ở LẠT, "chay" đơn giản chỉ là những món ăn thuần tự nhiên dành cho tất cả mọi người.

vị thật - LẠT

sống thật - AN