Gỏi bầu nấm bào ngư

Gỏi bầu nấm bào ngư

Mô tả

 Hàm lượng dinh dưỡng trong quả bầu
Trong 100g bầu có chứa: 95% nước, 25% phosphor, 21% calcium, 2,9% glucid, 0,5% protid, 1% cellulos, 0,2mg sắt và các vitamin: 0,02mg caroten, 0,03mg vitamin B2, 0,40mg vitamin PP, 12mg vitamin C, 0,02mg vitamin B1.
 Gỏi bầu nấm bào ngư